Name Model Base Tons Tech Base
Yu Huang Y-H9GB 90 IS
Yu Huang Y-H9GC 90 IS
Yumi YM-1 50 IS
Zaku Ii Commander Type MS-06S 100 IS
Zenstrafe 65 C
Zenstreak 65 C
Zenstreaker 65 C
Zenstreakersixfive 65 C
Zensucker 1 65 C
Zeus 1 80 ISM
Zeus ZEU-10WB 80 IS
Zeus ZEU-5S 80 IS
Zeus ZEU-5T 80 IS
Zeus ZEU-6S 80 IS
Zeus ZEU-6T 80 IS
Zeus ZEU-6Y 80 IS
Zeus ZEU-9S 80 IS
Zeus ZEU-9S-DC 80 IS
Zeus ZEU-9S2 80 IS
Zeus ZEU-9T 80 IS
Zeus ZEU-9WD 80 IS
Zeus ZEU-X3 80 IS
Zeus ZEU-X4 80 IS
Zeus 80 C
Zeus Omni 80 ISM
Zeus Bishop 6X 80 IS
Zeus D 9D 80 IS
Zeus Mkii X 80 IS
Zeus Omni 80 ISM
Zeusjon 1-JM 80 ISM